Ing. Magdaléna Jebavá

Diplomová práce

Analýza rizik a možností využití metody PPP při projektech dopravní infrastruktury v České republice

Risk analysis and the possibility of using PPP projects in transport infrastructure in the Czech Republic
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou rizik a možností metody PPP u projektů dopravní infrastruktury v České republice. Nejdříve je uveden teoretický podklad týkající se problematiky PPP projektů. Další dvě části jsou věnovány analýze rizik PPP projektů a možnosti využití PPP u projektů dopravní infrastruktury v České republice. Závěr diplomové práce je věnován vyhodnocení analýz a návrhu opatření …více
Abstract:
This thesis is devoted to an analysis of risks and options of PPP method related to transport infrastructure projects. In the first part there is a theoretical base for PPP projects problems. Next two parts are devoted to an analysis of PPP projects risks and to the options of the utilization of the method in transport infrastructure in the Czech Republic. At the end is an economical evaluation of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Nina Kudláčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jebavá, Magdaléna. Analýza rizik a možností využití metody PPP při projektech dopravní infrastruktury v České republice. Pardubice, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera