Mgr. Matej Medvecký, Ph.D.

Disertační práce

Bioinformatická analýza v mikrobiologii

Bioinformatic analysis in microbiology
Anotace:
Pokroky v sekvenování nové generace a s nimi související snižování nákladů na sekvenování DNA umožnilo generování bezprecendentních objemů biologických dat. Aby bylo možné získat z nich smysluplné informace v přiměřeném čase, musí být tato data zpracována pomocí pokročilých výpočetních algoritmů navržených odborníky, kteří rozumí základům biologie a počítačové vědy. Tito specializovaní vědci, tzv. …více
Abstract:
Advances in next-generation sequencing and associated DNA sequencing cost decrease have enabled the generation of unprecedented volumes of biological data. In order to extract meaningful information in a reasonable time, these data need to be processed by the advanced computational algorithms designed by the experts who understand the underlying biology as well as computer science. Such specialized …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 12. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Darina Čejková, Ph.D.
  • Oponent: Dr. Attila Gyenesei, PhD, doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD., Mgr. Ing. Karel Sedlář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Genomika a proteomika / Genomika a proteomika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.