František Horvát

Bakalářská práce

Organizační struktura a dramatická tvorba v Televizním studiu Ostrava v letech 1991-2016

1. Theoretical Part: The Organisational Structure and The Dramatic Work of The Ostrava TV Studio in Years 1991-2016 \nl{} 2. Practical Part: Audiovisual Work or Thematic Set of Audiovisual Works, Running Time 10 Mins., Production.
Anotace:
Bakalářská práce na téma Organizační struktura a dramatická tvorba v Televizním studiu Ostrava v letech 1991-2016 se zabývá vlivem tří významných změn ve struktuře organizace veřejnoprávního média v uvedených letech na regionální televizní studio v Ostravě a jejich dopadem na audiovizuální výstupy dramatického charakteru. Jednotlivé části práce reflektují příslušné organizační struktury z pohledu klíčových …více
Abstract:
The name of this bachelor thesis is Organization Structure and Drama Production in the TV Studio, Ostrava in years 1991-2016. The thesis deals with the three major changes which influence the organization of the public television during previously mentioned years, par-ticularly in regional tv studios in Ostrava. Moreover, it deals with the impact of those chan-ges on an audiovisual point of view of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavel Bednařík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Horvát, František. Organizační struktura a dramatická tvorba v Televizním studiu Ostrava v letech 1991-2016. Zlín, 2019. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe