Bc. Jana Chmelíková

Master's thesis

Problematika primární prevence rizikového chování na vybraných základních školách v Brně

The Problems of Primary Prevention of Risk Behaviour at Selected Elementary Schools in Brno
Anotácia:
Diplomová práce „Problematika primární prevence rizikového chování na vybraných základních školách v Brně“ se zabývá realizací primární prevence na brněnských školách s vysokým počtem romských žáků. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem pracují školní metodikové prevence na tzv. romských školách a jak se jim jejich práce daří. Teoretická část je věnována popisu romské komunity, jednotlivým typům rizikového …viac
Abstract:
The diploma thesis „The Problems of Primary Prevention of Risk Behaviour at Selected Elementary Schools in Brno“ deals with the implemetation of primary prevention at schools in the city of Brno which have a large number of Romany pupils. The aim of this thesis is to find out the methods that the school prevention methodists use and how successful they are at so-called romany schools. The theorethical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2013
  • Vedúci: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta