Bc. Aneta Štěpánková

Diplomová práce

Dějiny v populární literatuře jakožto mystérium, záhada a spiknutí

History in Popular Fiction Depicted as Mystery and Conspiracy
Anotace:
Diplomová práce Dějiny v populární literatuře jakožto mystérium, záhada a spiknutí je zaměřena na analýzu textů obsahujících konspirační teorii a prvky kontrafaktuální historie. Teoretická část práce pojednává o vztahu literatury a dějin, nabízí definici kontrafaktuální historie a konspirace. Praktická část je zaměřena na zobrazení konspiračních spiknutí v románu Šifra mistra Leonarda amerického spisovatele …více
Abstract:
The diploma thesis History in Popular Fiction Depicted as Mystery and Conspiracy analyses texts containing conspirative theories and alternative history. The theoretical part deals with relation between literature and history and offers definitions of conspiracy and alternative history are included as well. The practical part focuses on the depiction of conspirative societies in Dan Brown´s The Da …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michaela Paučo

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Literatura a mezikulturní komunikace