Ing. Hana Pechmanová

Diplomová práce

Vertikální dohody: Omezení cen pro další prodej

Vertical Restraints: Resale Price Maintenance
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Vertikální dohody: Omezení cen pro další prodej“ je komparace ekonomické teorie minimálních a maximálních cenových omezení s praxí antimonopolních úřadů, konkrétně Komise. První část obecně popisuje „resale price maintenance“, její historii a pohled antimonopolních úřadů Spojených států, Evropské unie a České republiky. Druhá část práce se zaměřuje na podrobný popis přístupu …více
Abstract:
The subject of this thesis „Vertical restraints: Resale price maintenance“ is comparison of the economic theory of minimal and maximal price restraints with the antitrust office’s practice, in particular the Commission. The first part describes resale price maintenance in general, its history and the view of antitrust offices of the United States, European Union and the Czech Republic. The second part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2015
  • Vedoucí: Ing. Rostislav Staněk, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Čapek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika

Práce na příbuzné téma