Bc. Michal KÁRA

Diplomová práce

Uložení a analýza bodového mračna bodů v Oracle Spatial

Storage and analysis of point cloud data in Oracle Spatial
Anotace:
Současné metody sběru geodat jako jsou letecké či pozemní laserové skenování umožňují získat v poměrně krátkém čase veliké množství podrobných dat. Tato data jsou laserovým skenováním získána ve formě mračen bodů (point clouds). Důležitým faktorem pro využití takto získaných dat je jejich další zpracování. Vzhledem k rozsahu dat je vhodné tato data uchovávat a analyzovat v systému řízení báze dat …více
Abstract:
Current methods for collecting geographic data such as aerial and terrestrial laser scanning allow to receive a large amount of detailed data in a relatively short time. The laser scanning data are obtained in the form of point clouds. An important factor for the usage of the obtained data is their further processing. According to the scope of the data it is suitable to store and analyze data in a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011
Identifikátor: 42584

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Karel Janečka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KÁRA, Michal. Uložení a analýza bodového mračna bodů v Oracle Spatial. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd