Bc. Michal KÁRA

Master's thesis

Uložení a analýza bodového mračna bodů v Oracle Spatial

Storage and analysis of point cloud data in Oracle Spatial
Abstract:
Současné metody sběru geodat jako jsou letecké či pozemní laserové skenování umožňují získat v poměrně krátkém čase veliké množství podrobných dat. Tato data jsou laserovým skenováním získána ve formě mračen bodů (point clouds). Důležitým faktorem pro využití takto získaných dat je jejich další zpracování. Vzhledem k rozsahu dat je vhodné tato data uchovávat a analyzovat v systému řízení báze dat …more
Abstract:
Current methods for collecting geographic data such as aerial and terrestrial laser scanning allow to receive a large amount of detailed data in a relatively short time. The laser scanning data are obtained in the form of point clouds. An important factor for the usage of the obtained data is their further processing. According to the scope of the data it is suitable to store and analyze data in a …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2011
Identifier: 42584

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Karel Janečka, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KÁRA, Michal. Uložení a analýza bodového mračna bodů v Oracle Spatial. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd