Theses 

Konkurenceschopnost českého zpracovatelského průmyslu – Bc. Lukáš Chrt

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lukáš Chrt

Diplomová práce

Konkurenceschopnost českého zpracovatelského průmyslu

The competitive ability of the Czech manufacturing industry

Anotace: Ústředním tématem této diplomové práce je konkurenceschopnost českého zpracovatelského průmyslu. Teoretická část práce se zabývá zahraničním obchodem, konkurenceschopností a průmyslovou a obchodní politikou ČR a EU. V praktické části se práce zaměřuje na konkurenceschopnost jednotlivých pilířů české ekonomiky a následně na konkurenceschopnost farmaceutického a automobilového průmyslu České republiky. Cílem této práce je na základě analýzy aktuálního stavu zpracovatelského průmyslu České republiky, nalezení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb pro jednotlivé pilíře a odvětví a nalezení potřebných opatření ke zlepšení konkurenceschopnosti českého zpracovatelského průmyslu.

Abstract: The main theme of this thesis is the competitiveness of the Czech manufacturing industry. The theoretical part deals with foreign trade, overall competitiveness of the economy and industrial and trade policy of the Czech Republic and the EU. The practical part then focuses on the competitiveness of individual branches of the Czech economy with emphasis on pharmaceutical and automotive industry. The aim of this thesis is on a base of assess the current state of manufacturing industry in the Czech Republic, to point out strengths and weaknesses, opportunities and threats of individual branches of the industry and to draw measures to improve the competitiveness of the Czech manufacturing industry.

Klíčová slova: Konkurenceschopnost, zpracovatelský průmysl, průmyslová politika, obchodní politika, farmaceutický průmysl, automobilový průmysl, competitiveness, manufacturing industry, economy policy, industrial policy, pharmaceutical industry, automotive industry

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Josef Novák
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 12:38, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz