Bc. Kateřina Fried

Bakalářská práce

Právní úprava prorogace ve vztazích s mezinárodním prvkem

Regulation of Choice of Court Agreements in Cross-boder Relations
Anotace:
Cílem práce je analýza právní úpravy prorogace v Nařízení Brusel Ibis s důrazem na změny, které tento předpis přináší oproti předchozí úpravě v Nařízení Brusel I. Za účelem této analýzy byly stanoveny tři okruhy změn, kterým se práce věnuje, jedná se o: 1) platnost prorogační dohody, 2) úprava litispendence v případě existující prorogační dohody a 3) prorogace ve vztahu k třetím státům.
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is an analysis of the modifications contained in the Brussels I bis Regulation compared to the previous regulation, the Brussles I Regulation. For the purpose of this analysis were determined three main areas: 1) the validity of the Choice-of-court agreement, 2) modification of the lis pendence in case of existing choice-of-court agreement and 3) prorogation in relation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta