Alexandra Korn

Diplomová práce

Information System Quality Assessment Methods

Metody hodnocení kvality informačního systému
Anotace:
Tato práce se zabývá náročným tématem hodnocení kvality informačního systému a hlavně hodnocením procesů. V této práci termín kvalita informačního systému je definován a zároveň odlišné přístupy v rámci definice kvality v různých oblastech informačních systémů jsou popsané. Hlavní metody hodnocení procesů a jejich vztahy jsou též popsané. Metody hodnocení procesů jsou rozděleny do dvou kategorií: ISO …více
Abstract:
This thesis explores challenging topic of information system quality assessment and mainly process assessment. In this work the term Information System Quality is defined as well as different approaches in a quality definition for different domains of information systems are outlined. Main methods of process assessment are overviewed and their relationships are described. Process assessment methods …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: Vlasta Svatá
  • Oponent: Yauheni Blahanravau

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44953

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační management