Bc. Vladimír Marek

Bachelor's thesis

Základy programování CNC strojů - programování systémem Heidenhain.

Basic programming of CNC machines - Heidenhain programming system.
Abstract:
Anotace Cílem bakalářské práce je vytvořit výukový text, pro výuku programování a seřízení CNC frézovacího stroje vybaveného systémem Haidenhain. Teoretická část má za cíl zpracovat poznatky z prostudovaných zdrojů a provézt výběr nejvhodnějších vyučovacích metod pro praktickou výuku výše uvedeného tématu. Dílčím cílem mé závěrečné práce je zhodnotit a ověřit naplnění výukových cílů, vybranými vyučovacími …more
Abstract:
Annotation The aim of this work is to create an educational text for teaching programming and setting CNC milling machine fitted with a Haidenhain. The theoretical part aims to process information from studied sources and to perform a selection of the most appropriate teaching methods for the practical teaching of the above mentioned topic. A partial aim of my thesis is to evaluate and verify the fulfillment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 5. 2014
  • Supervisor: Ing. Jan Děcký
  • Reader: Mgr. et Mgr. Karel Ouroda, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training