Theses 

Základy programování CNC strojů - programování systémem Heidenhain. – Bc. Vladimír Marek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Vladimír Marek

Bachelor's thesis

Základy programování CNC strojů - programování systémem Heidenhain.

Basic programming of CNC machines - Heidenhain programming system.

Anotácia: Anotace Cílem bakalářské práce je vytvořit výukový text, pro výuku programování a seřízení CNC frézovacího stroje vybaveného systémem Haidenhain. Teoretická část má za cíl zpracovat poznatky z prostudovaných zdrojů a provézt výběr nejvhodnějších vyučovacích metod pro praktickou výuku výše uvedeného tématu. Dílčím cílem mé závěrečné práce je zhodnotit a ověřit naplnění výukových cílů, vybranými vyučovacími metodami. Bude vyhodnocen průzkum zaměstnanosti absolventů SPV Velká Bíteš po vyučení a jejich uplatnění na trhu práce a zájem studentů o programování.

Abstract: Annotation The aim of this work is to create an educational text for teaching programming and setting CNC milling machine fitted with a Haidenhain. The theoretical part aims to process information from studied sources and to perform a selection of the most appropriate teaching methods for the practical teaching of the above mentioned topic. A partial aim of my thesis is to evaluate and verify the fulfillment of educational goals, using selected teaching methods. There will be an evaluation of SPV Velka Bites graduate employment survey after graduation and enforcement in the labor market and student interest in programming.

Kľúčové slová: Klíčová slova Vyučovací metoda, obrábění, praktické vyučování, žák, učitel, motivace, aktivizující metody, CNC frézka, program, panel, korekce, nástroj, obrys, posuv, podprogram.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2014
  • Vedúci: Ing. Jan Děcký
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Karel Ouroda, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 24. 5. 2019 17:33, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz