Bc. Lubomír Gebauer, DiS.

Diplomová práce

Přechod stávající sítě z platformy Novell Netware 5.0 na platformu Windows Server 2008 v OA Šumperk

The Transformation from the Current Novell Netware 5.0 Network Platform to a Windows Server 2008 Process in OA Šumperk \nl{}
Anotace:
Cílem této práce je popsat veškeré aspekty, potažmo kompletní průběh migrace ze zastaralého systému Novell na novější systém Windows Server 2008 R2, a to nejen instalace a konfigurace serverových systémů, ale také pracovních stanic na níže uvedené obchodní akademii.
Abstract:
The aim of this thesis is to describe all the aspects and complete development of migration from the old Novell system to a newer Windows Server 2008 R2 one and it is not only the installation and configuration of the server systems, but also working stations at the business academy listed below.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013
Zveřejnit od: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Gebauer, Lubomír. Přechod stávající sítě z platformy Novell Netware 5.0 na platformu Windows Server 2008 v OA Šumperk. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe