Martin Kunc

Diplomová práce

Vliv vývoje ceny emisních povolenek a energetických surovin na tržní cenu elektřiny v ČR během druhé a třetí fáze EU ETS v letech 2008-2020

The Impact of Development of Emission Allowance Prices and Energy Commodities Prices on Electricity Wholesale Market Price in the Czech Republic in Phases 2 and 3 of the EU ETS between 2008 and 2020
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vlivem ceny emisních povolenek a energetických komodit na cenu elektřinu na velkoobchodním trhu v ČR během 2. a 3. fáze EU ETS v letech 2008–2020. Cílem práce je zhodnotit vliv vývoje ceny emisních povolenek, ceny uhlí, ceny zemního plynu a ceny ropy na tržní cenu elektřiny na velkoobchodním trhu v ČR a současně porovnat jejich vliv v 2. a 3. fázi EU ETS. V teoretické a praktické …více
Abstract:
The diploma thesis evaluates the influence of emission allowance prices and energy commodities prices on wholesale electricity prices in the Czech Republic during 2. and 3. phase of EU ETS between 2008 and 2020. The aim of this thesis is to review impact of emission allowance prices, coal prices, natural gas prices and oil prices on wholesale electricity prices in the Czech Republic and compare their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2022
  • Vedoucí: Marek Loužek
  • Oponent: Milan Bednář

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/85310