Ing. Bc. Iveta Hájková

Master's thesis

Vstupní analýza stavu pro zavedení strategie Společenské odpovědnosti organizace v konkrétní organizaci

Baseline analysis for implementation of Corporal Social Responsibility in concrete organization
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou konceptu Společenské odpovědnosti organizací, jehož podstatou je deklarovaný závazek instituce chovat se nejen eticky, ekologicky a ekonomicky, ale zároveň se zasazovat o zlepšení kvality života zaměstnanců a jejich rodin. Cílem diplomové práce je zhodnotit současný stav připravenosti na implementaci konceptu Společenské odpovědnosti organizace v konkrétní organizaci …more
Abstract:
This thesis deals with the concept of Corporate Social Responsibility, whose essence is the declared commitment of institution to behave ethically, ecologically and economically, but also to strive to improve the quality of life for employees and their families. The aim of the thesis is to evaluate the current state of preparedness to implement the concept of Corporate Social Responsibility in a particular …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 1. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 1. 2012
  • Supervisor: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Blanka Plasová, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií