Lenka Ulrychová

Diplomová práce

Cesta po krásách České republiky – aplikace úlohy obchodního cestujícího s využitím cílového programování

Journey through the beauty of the Czech Republic – application of the travelling salesman problem using the goal programming
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá úlohou obchodního cestujícího, která patří do kategorie distribučních úloh lineárního programování a kterou je možné v praxi nalézt v mnoha podobách. V této aplikaci je úloha rozšířena na úlohu vícekriteriální a k jejímu řešení je použit jak klasický model lineárního programování, tak cílové programování, které je součástí teorie rozhodování. Úloha je aplikována v oblasti …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the travelling salesman problem which belongs to distribution problems of the linear programming and in practice can be found in many forms. This application in tourism is the multi-criteria decision problem solved by the standard linear model and also by the goal programming which is the part of the decision making theory. The aim of this thesis is to find the best route …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2014
  • Vedoucí: Veronika Skočdopolová
  • Oponent: Martina Zouharová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/58268