David Rejl

Bakalářská práce

Dodržování zásad zdravého životního stylu u exponovaných profesí

Compliance with the rules of healthy lifestyle in exposed occupations
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je problematika dodržování zásad zdravého životního stylu u exponovaných profesí. Skládá se ze dvou částí- teoretické a výzkumné. V teoretické části jsou popsány jednotlivé složky zdravého životního, kterými jsou strava, pohyb a spánek, omezení kouření a alkoholu. Výzkumná část je zaměřena s pomocí dotazníku na dodržování zásad zdravého životního stylu jednotlivými zaměstnanci …více
Abstract:
The subject of this bachelor´s thesis is the issue of compliance with the principles of a healthy lifestyle in exposed professions. It consists of two parts- the theoretical and research. The theoretical part describes the different components of a healthy life, which is the diet, exercise and sleep, reducing smoking and alcohol. The research part is focused on the principles of a healthy lifestyle …více
 

Klíčová slova

Strava pohyb spánek alkohol kouření
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Hana Střítecká, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rejl, David. Dodržování zásad zdravého životního stylu u exponovaných profesí. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.