BcA. Hana Horáková

Bakalářská práce

Event management - uvedení nového výrobku na trh

Event management - a new product on the market
Anotace:
Diplomová práce ,,Event management – uvedení nového výrobku na trh“ se zabývá eventem, který se koná u příležitosti uvedením nového výrobku na trh. A to organizací této předváděcí akce včetně výběrem programu. Tento event je specifický, jedná se o předváděcí akci nového výrobku stávajícím zákazníkům a také zákazníkům potencionálním. Společnost Truck Trade tradičně zadávala organizaci předváděcí akce …více
Abstract:
Diploma thesis ,,Event Management – Presentation of new product” deals with a special event, which is organised in order to present new products to the trade market. The diploma thesis focuses on the organisation of the whole event such as choosing a program. This event is planned as a promotion of the new product, where the main goal of this event is to present this product to regular customers but …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Lucie Abou

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/xw6r0/