Gabriela BAČOVÁ

Bachelor's thesis

Zvířecí pohádka a práce s ní v mateřské škole

Animal Fairy Story and work with her in Kindergarten
Abstract:
Bakalářská práce s názvem Zvířecí pohádka a práce s ní v mateřské škole se v teoretické části zabývá pojmem pohádka. Tím, jak pohádky vznikaly v lidové slovesnosti až po dobu, kdy pohádky začali sbírat a vymýšlet samostatní autoři. Zaměřuje se na základní znaky klasické pohádky a poté na základní typy autorských pohádek. V další části práce jsme se dopodrobna zaměřili na pohádku zvířecí a uvedli rozdíl …more
Abstract:
This bachelor´s thesis titled Animal fairy tale and work with it in a kindergarten investigates the concept of a fairy tale in the theoretical part. As fairy tales originated in folk literature till the time when authors began collecting tales and invent them as well. This thesis focuses on the essential characteristics of the classic fairy tales and then on basic types of invented tales. In the next …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: PaedDr.Mgr. Blanka Janáčková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BAČOVÁ, Gabriela. Zvířecí pohádka a práce s ní v mateřské škole. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Teaching in Pre-schools