Bc. Tomáš Bojanovský

Diplomová práce

Vliv podpory prodeje a věrnostních programů na změnu nákupního chování zákazníka

Influence of sales promotion and loyalty programs to change customer buying behavior
Anotace:
Cílem práce bylo porovnat a vyhodnotit dva konkurenční věrnostní programy provozovatelů čerpacích stanic, připravit komplexní návrh věrnostního programu pro potenciálního zákazníka. Teoretická část je věnována historii marketingu, komunikačnímu mixu, loajalitě zákazníků a věrnostním programům včetně jejich výhod a nevýhod a nových trendů. V praktické části jsou analyzovány dvě konkurenční společností …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis was to compare and to evaluate two competing loyalty programmes of gas station owners and to prepare a complex proposal of a loyalty programme for a potentional customer. The theoretical part of the thesis deals with the history of marketing, communication mix, customer loyalty and loyalty programmes, including their advantages, disadvantages and new trends. In the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní