Theses 

Vliv podpory prodeje a věrnostních programů na změnu nákupního chování zákazníka – Bc. Tomáš Bojanovský

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Bc. Tomáš Bojanovský

Diplomová práce

Vliv podpory prodeje a věrnostních programů na změnu nákupního chování zákazníka

Influence of sales promotion and loyalty programs to change customer buying behavior

Anotace: Cílem práce bylo porovnat a vyhodnotit dva konkurenční věrnostní programy provozovatelů čerpacích stanic, připravit komplexní návrh věrnostního programu pro potenciálního zákazníka. Teoretická část je věnována historii marketingu, komunikačnímu mixu, loajalitě zákazníků a věrnostním programům včetně jejich výhod a nevýhod a nových trendů. V praktické části jsou analyzovány dvě konkurenční společností a je porovnán kvalita jejich věrnostních programů za minulý rok. Dále pak jsou navrženy kompletní dva koncepty věrnostních programů na míru, které jsou propojeny s efektivní podporou prodeje, s udržením aktivity a loajality zákazníků pomocí soutěží a promo dárků. Jsou zvoleny náměty pro návrh kampaně v provedení ATL a BTL propagace a její realizaci v konkrétních mediích. V závěru práce je diskutována rozdílnost propagace a organizace věrnostních programů v okolních státech, v Čínské lidové republice a jejich vývoj do budoucna.

Abstract: The aim of the diploma thesis was to compare and to evaluate two competing loyalty programmes of gas station owners and to prepare a complex proposal of a loyalty programme for a potentional customer. The theoretical part of the thesis deals with the history of marketing, communication mix, customer loyalty and loyalty programmes, including their advantages, disadvantages and new trends. In the practical part of the work, two competing businesses are analysed, and their last year´s loyalty programmes are compared. Two new concepts of loyalty programmes made to measure are put forward as a proposal. These concepts are interconnected with efficient sales promotion and maintenance of activity and customer loyalty by means of promotional contests and gifts. A topic for a compaing proposal using ATL and BTL promotional activities is selected and it includes its implementation into particular media. In the end of the work, there are described differences between promotinal compaings in general and differences in organization of loyalty programmes in neighbouring countries and in China are discussed, as well as its future develoment.

Klíčová slova: Věrnostní program, podpora prodeje, loajalita, budoucnost věrnostních program, odměna za věrnost, promo dárky, spokojený zákazník, propagace, konkurenční boj, cílová skupina / Loyalty program, sales promotion, loyalty, the future of loyalty programs, reward for loyalty, promotional gifts, satisfied customer, promotion, competition, target group.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 4. 2019 20:45, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz