Bc. Renata Škovroňová

Diplomová práce

Renální in vitro modely v toxikologii

Renal in vitro models in toxicology
Anotace:
Lidské ledviny jsou orgánem zodpovědným primárně za vstřebávání a vylučování látek, vznikajících přirozeně těle (endogenně) nebo i látek pocházejících z vnějšího prostředí (xenobiotika). Cílem této diplomové práce bylo popsat odlišné typy renálních buněk a popsat jejich in vitro modely pro toxikologické a farmaceutické testování látek. Zaměřila jsem se na (i) lidské telomerázou-imortalizované epiteliální …více
Abstract:
The human kidney is an organ primarily involved in the regulation of excretion and reabsorption of many diverse compounds, endogenous metabolites as well as xenobiotics. Many xenobiotics are also nephrotoxic compounds that can alter or damage the functionality of the kidney. In my thesis, in vitro cultures of different renal cell types and specifics of the renal in vitro models for toxicological and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Pavel Babica, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eliška Sychrová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie