Petra Kordovská

Bakalářská práce

Účetní pohled na dlouhodobý hmotný majetek v příspěvkové organizaci

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou dlouhodobého majetku v příspěvkové organizaci zřízené územním samosprávným celkem v souladu s platnou českou legislativou. Práce je zaměřena na specifické oblasti účtování u příspěvkových organizací. V teoretické části charakterizuji dlouhodobý majetek a jeho členění, popisuji operace související se životním cyklem dlouhodobého majetku, zabývám se oceněním, …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of fixed assets in a allowance organization established by the local self-governing system in accordance with valid Czech legislation. The work is focused on specific areas of accounting by contributory organizations. In the theoretical part, I characterize fixed assets and its division, I describe operations related with the life cycle of fixed assets, I deal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2019
  • Vedoucí: Bc. Marcela Hejsková
  • Oponent: Ing. Lenka Fulínová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS