Bc. Martin Pecha

Diplomová práce

Systém pro podporu pořádání konferencí

Conference support system
Anotace:
Práce se zabývá podporou pořádání konferencí a jejím hlavním obsahem je specifikace, analýza, návrh a popis implementace nového konferenčního systému. Vytvořený systém je napsán v jazyce PHP a pracuje s databází MySQL jako třívrstvá aplikace s využitím šablonovacího systému Smarty a knihovny AjaxCRUD. Systém obsahuje administraci účastníků, registrací, konferencí/workshopů, služeb, slev, plateb a ubytování …více
Abstract:
The aim of this thesis is a support for conferences organization and its main content is the specification, analysis, design and description of implementation of a new conference support system. The created system is written in PHP and works with MySQL database as a three-tier application using Smarty templating system and AjaxCRUD library. The system contains administration of participants, registrations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jan Bouda, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Adam Rambousek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy