Ing. Pavel Exner

Disertační práce

Rozšířené metody konečných prvků pro aproximaci singularit

Extended finite element methods for approximation of singularities
Abstract:
In this doctoral thesis, a model of groundwater flow in porous media intersected with wells (boreholes, channels) is developed. The model is motivated by the reduced dimension approach which is being often used in fractured porous media problems, especially in granite rocks. The wells are modeled as lower dimensional 1d objects and they intersect the surrounding bulk rock domains. The coupling between …více
Abstract:
Tato doktorská práce je zaměřena na řešení problému proudění podzemní vody v porézním prostředí, které je ovlivněno přítomností vrtů či studní. Model proudění je sestaven na základě konceptu redukce dimenzí, který je hojně využíván při modelování rozpukaného porézního prostředí, především granitů. Vrty jsou modelovány jako 1d objekty, které protínají blok horniny. Propojení těchto domén v redukovaném …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jan Březina, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Exner, Pavel. Rozšířené metody konečných prvků pro aproximaci singularit. Liberec, 2019. disertační práce (Ph.D.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Doktorský studijní program / obor:
Aplikované vědy v inženýrství / Aplikované vědy v inženýrství