Ing. Jana Vaňková

Bakalářská práce

Platební styk a jeho zajištění

Payments and its ensurance
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je platební styk a dokumentární platební nástroje, které slouží jako zajištění proti rizikům plynoucím z obchodních vztahů. Práce je členěna do pěti kapitol, z nichž první tři kapitoly jsou pojaty jako teoretická část a další dvě jako praktická část. V prvních dvou kapitolách podávám základní informace o platebním styku, jeho nástrojích a průběhu mezi bankami v České …více
Abstract:
Der Gegenstand dieser Bachelor-Arbeit ist der Zahlungsverkehr und dokumentäre Zahlungsinstrumente, die als Absicherung gegen die aus Geschäftsbeziehungen hervorgehenden Risiken dienen. Die Arbei ist in fünf Kapitel untergliedert, wobei die ersten drei Kapitel als theoretischer Teil und die weiteren zwei als praktischer Teil aufgefasst sind. In den ersten beiden Kapiteln gebe ich grundlegende Informationen …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby

Práce na příbuzné téma