Bc. Barbora KULHÁNKOVÁ

Master's thesis

Využití NIC a NOC klasifikací u pacientů s totální endoprotézou kyčelního kloubu.

Usage of NIC and NOC clasifications on patients with complete artificial hip joint.
Anotácia:
Abstrakt Teoretická část práce na téma Využití NIC a NOC klasifikací u pacientů s totální endoprotézou kyčelního kloubu se zabývá problematikou totální endoprotézy kyčelního kloubu, edukací pacientů před operačním výkonem a také režimem, který musí pacient dodržovat během hospitalizace i po propuštění do domácího ošetřování. Dále popisuje sestru jako poskytovatelku rehabilitačního ošetřovatelství spolupracující …viac
Abstract:
Abstract The theoretical part of the thesis entitled The Use of NIC and NOC Classifications at Patients with the Total Hip Arthroplasty deals with the problem of the total hip replacement, educating patients before surgery and the regime which must be observed by the patient during the hospitalization and when being discharged from the hospital to home nursing. Further, the nurse has been described …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016
Zverejniť od: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Mgr. František Dolák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KULHÁNKOVÁ, Barbora. Využití NIC a NOC klasifikací u pacientů s totální endoprotézou kyčelního kloubu.. Č. Budějovice, 2016. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 16. 5. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses 3iydgu 3iydgu/2
16. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
16. 5. 2016
Bulanova, L.
17. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.