Lenka Homolková, E.MA

Disertační práce

Electoral Integrity and Electoral Violence: How electoral integrity impacts on the propensity of electoral violence in South Asia?

Electoral Integrity and Electoral Violence: How electoral integrity impacts on the propensity of electoral violence in South Asia?
Anotace:
Vztah mezi volební integritou a volebním násilím je nesmírně složitý. Akademická praxe identifikovala několik faktorů, které na volební integritu a násilí dopadají. Zhodnocení poměrné důležitosti těchto faktorů nicméně vyžaduje další výzkum. Problém volební integrity zvyšuje podezření z volebních manipulací, snižuje důvěru voličů ve volební proces, a tudíž může podněcovat k volebnímu násilí. Zároveň …více
Abstract:
The relationship between electoral integrity and violence is an extremely complex phenomenon. Scholars have identified many factors impacting on electoral integrity and electoral violence; nevertheless, academia is yet to assess the relative importance of these individual factors. The problems of electoral integrity increase the perception of fraudulent elections, undermine public confidence in the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 10. 2019
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D., Jeff Fischer

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Doktorský studijní program / obor:
Politologie (čtyřleté) / Politologie

Práce na příbuzné téma