Veronika Řezníčková

Bachelor's thesis

Analýza péče o zaměstnance společnosti Zepris s.r.o.

Analysis of employee care in the company Zepris s.r.o.
Abstract:
Cílem bakalářské práce je zanalyzovat současný stav systému péče o zaměstnance ve společnosti Zepris s.r.o., identifikovat jeho přednosti a nedostatky a následně navrhnout vylepšení pro tuto společnost. V teoretické části jsou vymezeny pojmy, které se zabývají problematikou péče o zaměstnance. Dále je tato část věnována vzdělávání zaměstnanců a zaměstnaneckým výhodám. V praktické části jsou využity …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyze a current system of employee care in the company Zepris s.r.o., to identify the strengths and weaknesses and to propose some improvements for the company. In the theoretical part, the concepts related to the issue of employee care are defined. Furthermore, this part is devoted to employee training and employee benefits. In the practical part, these findings …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 12. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2020
  • Supervisor: David Šmíd
  • Reader: Kateřina Legnerová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80046