Jakub HRDINA

Bakalářská práce

Výživa v prevenci aterosklerózy a informovanost veřejnosti o této problematice

Nutrition in the prevention of atherosclerosis and public awareness of the problem
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vztahem výživy k prevenci aterosklerózy a informovaností veřejnosti o této problematice. Byly stanoveny dva hlavní cíle. První hlavní cíl měl za úkol zmapovat informovanost veřejnosti o ateroskleróze, druhým hlavním cílem bylo zmapovat stravovací návyky u stejné populace. Teoretická část popisuje význam výživy pro člověka, jednotlivé výživové komponenty a jejich uplatnění …více
Abstract:
The final Bc-degree paper deals with the relation of nutrition to the prevention of atherosclerosis and public awareness of this problem. Two main objectives have been determined. The first objective is to map public awareness of atherosclerosis, the second is to investigate eating habits of the same population. Theoretical part of the paper decribes the meaning of nutrition for a human, individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2011
Identifikátor: 20785

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: MUDr. Dagmar Smitková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRDINA, Jakub. Výživa v prevenci aterosklerózy a informovanost veřejnosti o této problematice. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 04. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 3j7fd3 3j7fd3/2
4. 5. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
4. 5. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.