Petra WENCLOVÁ

Bakalářská práce

''Rakovina děložního čípku a povědomost prevence o onemocnění u žen v ČR.''

;Suppository uterine cancer and illness prevention conciousness among women in Czech Republic.''
Anotace:
Hlavním tématem mé bakalářské práce je povědomost prevence u žen v ČR u nádorového onemocnění děložního čípku. Práce je rozdělena na dvě části. V první části je rozpracována teoretická část o karcinomu děložního čípku: zaměřena je na charakteristiku onemocnění, etiologii, klinické příznaky, rizikové faktory a aplikaci vhodné terapie. V neposlední řadě je v této části rozpracována oblast prevence a …více
Abstract:
The consciousness of cervix cancer prevention among Czech women is the main topic of my bachelor thesis. The work is divided into two chapters. I elaborated the theory about cervix cancer in the first chapter. It is focused on characteristics of the illness, etiology, clinical symptoms, risk factors and aplication of a suitable therapy. In this chapter I also elaborated the prevention and availability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Provazníková Eva

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav zdravotnických studií
http://arl.ujep.cz/

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Ústav zdravotnických studií

Bakalářský studijní program:
Ošetřovatelství