Bc. David Nohýnek

Diplomová práce

Návrh pracovní komory pro svařování vysoce reaktivních materiálů a optimalizace procesních parametrů pro svařování titanu Grade 2.

Design of purge chamber for welding of highly reactive materials, and optimization of process parameters for the welding of titanium Grade 2.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem pracovní komory pro svařování vysoce reaktivních materiálů a optimalizací procesních parametrů pro svařování titanu Grade 2. Práce se skládá ze dvou základních částí (teoretické a praktické). Teoretická část popisuje objevení, historii a způsoby výroby titanu. Dále se zabývá jeho materiálovými vlastnostmi, technologiemi zpracování a aplikačním využitím. V praktické …více
Abstract:
This thesis describes the design of a purge welding chamber for welding of highly reactive materials, and optimization of process parameters for the welding of titanium Grade 2. The thesis consists of two parts (theoretical and practical). The theoretical part describes the discovery, history and methods of manufacture of titanium. It also deals with its material properties, processing technologies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nohýnek, David. Návrh pracovní komory pro svařování vysoce reaktivních materiálů a optimalizace procesních parametrů pro svařování titanu Grade 2.. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technická univerzita v Liberci

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Strojírenská technologie a materiály