Lenka CHYBIORZOVÁ

Bakalářská práce

Důsledky užívání internetových sociálních sítí

The consequences of using internet social networks
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce, která je rozdělena na teoretickou a empirickou část, je popsání rizik spojených s užíváním internetových sociálních sítí a zároveň zjištění podoby preventivní činnosti sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách za pomocí dotazníkového šetření. Mezi tyto rizika užívání internetových sociálních sítí jsem zařadila zejména kyberšikanu, dále pak kybergrooming …více
Abstract:
The main objective of this work, which is divided into theoretical and empirical part is the description of the risks associated with the use of online social network and findings form of the preventive activities of social workers and workers in social services by using a questionnaire survey. At the risk of using online social network have been added particularly cyberbullying then cybergrooming …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2012
Zveřejnit od: 12. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vendula Gojová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHYBIORZOVÁ, Lenka. Důsledky užívání internetových sociálních sítí. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce