Helena Potůčková

Master's thesis

Účetní a daňové konsekvence projevů zásady opatrnosti v účetním výkaznictví

Accounting and tax consequences of the principle of prudence in financial reporting
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá problematikou zásady opatrnosti v účetním výkaznictví. Podrobně se zaměřuje na její nástroje a diskutuje je z účetního i daňového pohledu. V první kapitole jsou popsány všeobecně uznávané účetní zásady, které jsou účetními jednotkami při vedení účetnictví dodržovány. Následující kapitoly se již přímo zaměřují na nástroje zásady opatrnosti, kterými jsou především rezervy, opravné …viac
Abstract:
The thesis deals with the principle of prudence in financial reporting. It is focused on details of its tools and discusses them from accounting and tax perspectives. In the first chapter there are described the generally accepted accounting principles followed by accounting units in the accountancy. The following chapters are primary focused on the tools of the principle of prudence particularly provisions …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedúci: Jan Molín
  • Oponent: Vladimír Králíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75759

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku