Bc. Lucie Chourová

Master's thesis

Program rozvoje obce: zpracování kompletního dokumentu pro obec Družec (2020- 2027)

Municipality development programme of Družec (2020-2027)
Abstract:
Cílem diplomové práce je zpracování návrhu programu rozvoje obce Družec na období 2020 - 2027. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy regionálního rozvoje, politiky a strategického plánování. Praktická část obsahuje samotný strategický plán obce. Nejdříve je vypracována socioekonomická analýza a provedeno dotazníkové šetření. Tyto poznatky a údaje jsou implementovány do SWOT analýzy. Následně …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to develop a proposal development program municipality Družec for the period 2020 – 2027. The theoretical parts explain the basic concepts of regional development, policy and strategic planning. The practical part contains the strategic plan of the municipality. First, a socio-economic analysis is prepared and a questionnaire survey is conducted. These findings and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 8. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 9. 2020
  • Supervisor: Ing. Nikola Krejčová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.

Master programme / field:
Urban and Regional Development / Urban and Regional Development Management