Mgr. Karel Krejčí

Diplomová práce

Využití knihoven v celoživotním vzdělávání

Anotace:
V práci je řešena problematika vzdělávání seniorů a využití knihoven v tomto procesu. Řešená práce se zabývá významem gerontopedagogiky a andragogické didaktiky v této oblasti.
Abstract:
The diploma thesis solves the issue of education of the seniors and using the libraries in this process. The importance of gerontopedagogy and andragogic didactics in this area is solved in this thesis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 9. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2006
  • Vedoucí: PhDr. Pešová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta