Bc. Jan FUKS

Diplomová práce

Kondenzační parní turbina 50 MW pro pohon kompresoru

Condensing steam turbine 50 MW for a compressor driving.
Anotace:
Diplomová práce zahrnuje výpočet a základní návrh kondenzační parní turbiny 50MW
Abstract:
The thesis includes the calculations and basic design of a condensing steam turbine 50MW
 

Klíčová slova

turbína pára výpočet návrh
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2011
Identifikátor: 43238

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Milčák

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FUKS, Jan. Kondenzační parní turbina 50 MW pro pohon kompresoru. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní