Veronika SUDOVÁ

Bakalářská práce

Kontinentální kongresy a vznik nezávislosti v USA

Continental congresses and the emergence of independence in the US
Anotace:
Cílem bakalářské práce bude analýza politické situace a vývoje právních zákonů při jednání o vyhlášení nezávislosti USA a vzniku Deklarace práv. Tento dokument bude přiblížen nejen z historického hlediska, autorka se též zaměří i na jeho právní aspekty. Představeni budou také osobnosti, které se na vzniku dokumentu podílely. Práce bude zaměřena také na zrod kontinentálních kongresů a jejich jednání …více
Abstract:
The aim of the bachelor's thesis will be to analyze the political situation and the development of legal laws in the negotiations on the declaration of US independence and the creation of the Declaration of Rights. This document will be approached not only from a historical point of view, the author will also focus on its legal aspects. Personalities who participated in the creation of the documentary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Roman Kodet, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SUDOVÁ, Veronika. Kontinentální kongresy a vznik nezávislosti v USA. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Obecné dějiny