Lucie Měchová

Bakalářská práce

Návrh implementace metody 5S na vybraném provozu společnosti vyrábějící náhradní díly pro automobilový průmysl

Proposal of Implementation of the 5S Methodology for a Specific Department in Company Producing Spare Parts for Automotive Industry
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření návrhu na implementaci metody 5S na vybraném provozu společnosti vyrábějící náhradní díly pro automobilový průmysl. Cílem je přizpůsobit návrh implementace principů 5S přesně na míru společnosti a vybranému provozu, který by měl dopomoci ke zlepšení současného stavu. V první části je zpracována teoretická část dané problematiky, která popisuje návaznost od …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on creating a proposal for the implementation of the 5S methodology for a specific department in company producing spare parts for automotive industry. The aim is to adapt the proposal of implementation of 5S principles just to company and specific department requirements, which should help to improve the current situation. Theoretical part of the selected problematics is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Zdenka Hofbruckerová
  • Oponent: Miloslava Večerková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management kvality