Theses 

Analysis of the marketing activities of the INEX-SDA non-profit organization – Michaela Zusková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Michaela Zusková

Diplomová práce

Analysis of the marketing activities of the INEX-SDA non-profit organization

Analýza marketingových aktivit neziskové organizace INEX-SDA

Anotace: Neziskové organizace jsou nedílnou součástí české ekonomiky a důležitým partnerem vlády. V dnešním ekonomickém prostředí čelí rostoucí konkurenci nejen ze strany dalších podobných institucí, ale rovněž ze strany firem orientovaných na zisk. Pokud chtějí na trhu uspět, jsou nuceni využívat podnikatelských marketingových nástrojů. Cílem následující diplomové práce je analyzovat marketingové strategie nevládní neziskové organizace INEX-SDA, interpretovat výsledky na základě marketingových teorií a navrhnout možná zlepšení, která povedou k vyššímu povědomí veřejnosti o vybrané organizaci.

Abstract: Non-profit organizations are an integral part of the Czech economy and important partner for the government. In today's economic environment, NGOs face increasing competition not only from other similar institutions, but also from for-profit oriented companies. They are, therefore, forced to adopt entrepreneurial marketing techniques in order to succeed in the market. The aim of this Master Thesis is to analyze the non-governmental, non-profit organization INEX-SDA including its marketing strategies, to interpret the results based on marketing theory and to suggest possible improvements that could lead to better public awareness of the chosen organization.

Klíčová slova: Nezisková organizace, Nevládní organizace, Marketing

Keywords: Non-profit organization, Non-governmental organization, Marketing

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2016
  • Vedoucí: Gina Cook
  • Oponent: Iveta Černá

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52296


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 16:28, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz