Bc. Vítek Chaloupecký

Bakalářská práce

Platformy pro poskytování Live Streamu

Platforms providing Live Streaming
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá definicí live streamu, mírou interaktivity a představuje platformy, na kterých se můžeme s nástupcem živého přenosu setkat. Zabývá se obsahem, který lze skrz live stream vysílat, vývojem v posledních 12 letech, strukturací obsahu platforem a definicí klíčových pojmů. Část práce se zabývá fenoménem okolo Twitch.tv, jejím obsahem, komunitami i ekonomikou a vztahem Twitch …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the definition of the live stream term, questions interactivity of live stream services and introduces platforms on which we can meet successor of the live broadcast. It deals with content we can broadcast through the platforms, their development in last twelve years, structuring the content and definition of key 30 concepts. Part of the thesis deals with Twitch.tv phenomenon …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Zdeněk Záhora
  • Oponent: Mgr. Tomáš Bártek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií