Bc. Dita Becková

Diplomová práce

Transformace kulturních institucí s případovou studií města Znojma

Transformation of cultural institution with a case study of the town of Znojmo
Anotace:
Magisterská práce se zabývá transformací kulturních institucí v České republice i zahraničí. V teoretické části se zabývá vývojem kultury v Česku po roce 1989, jejím financováním a sleduje možné právní formy kulturních institucí v Česku i zahraničí, konkrétně v Německu a Rakousku. Popsán je vývoj transformací kulturních institucí u nás i u našich sousedů. Praktická část se věnuje kulturním institucím …více
Abstract:
This master thesis follows up the transformation of cultural institutions in the Czech Republic and abroad. The theoretical part deals with the development of culture in the Czech Republic after 1989, financing of cultur and deals with possible legal forms in Czech Republic and in abroad, specifically in Germany and Austria. Thesis describes the development of transformations of cultural institutions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta