Ondřej VÍTOVEC

Bakalářská práce

Ochrana obce před bleskovou povodní - možnosti prevence, opatření při nebezpečí vzniku a v průběhu povodně

Protection of the village before the flash floods - the possibilities for prevention measures at the risk and during floods
Anotace:
Téma bakalářské práce bylo zaměřeno na problematiku přívalových povodní ve vybrané obci Číčenice. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou část a praktickou část. V teoretické části byla provedena rešerše zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a řešila zejména problematiku povodní. Dle tohoto zákona se povodně dělí na dva typy. A to na povodně přirozené a na povodně zvláštní. Jelikož je práce zaměřena …více
Anotace:
o několik protipovodňových opatření, dá se předpokládat, že s možností vzniku přívalové povodně na jejím území počítá a je na ni připravena. Práce by mohla sloužit ke zdokonalení povodňového plánu obce Číčenice nebo jako studijní materiál. Může být přínosná pro začínající krizové manažery k orientaci v problematice přívalových povodní.
Abstract:
The topic of the thesis is focused on the issue of flash floods in selected municipality of Číčenice. The thesis is divided into theoretical and practical part. A research of the Act no. 254/2000 Coll, on Water was carried out in the theoretical part, especially related to the issue of flooding. Two types of floods are distinguished according to the Act natural and special floods. In the view of the …více
Abstract:
f flash floods.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016
Zveřejnit od: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Jan Horák

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÍTOVEC, Ondřej. Ochrana obce před bleskovou povodní - možnosti prevence, opatření při nebezpečí vzniku a v průběhu povodně. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 3. 5. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 3jpzlg 3jpzlg/2
3. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
3. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.