Klára SOCHORKOVÁ

Bakalářská práce

Fyzioterapie u zlomeniny dolní končetiny s komplikovaným hojením - kazuistika

Physiotherapy in fractures of the lower limbs with complicated healing process - a case study
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na využití fyzioterapie u pacienta se zlomeninou dolní končetiny s komplikovaným hojením. Práce je rozdělena na teoretickou a speciální část. Teoretická část popisuje obecnou anatomii a kineziologii dolní končetiny. Dále je v teoretické části blíže rozebrána traumatologie pacienta z kazuistického případu. Poslední kapitola se věnuje psychologické problematice úrazu …více
Abstract:
Abstract the bachelor thesis is focused on application of the physiotherapy with patient who suffered fracture of the lower limb with complicated treatment. Thesis is divided into theoretical and special part. The theoretical part describes general anatomy and kinesiology of the lower limb. Further in the theoretical part, there is a more specific traumatology of the patient from the case interpretation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Iva Chwalková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOCHORKOVÁ, Klára. Fyzioterapie u zlomeniny dolní končetiny s komplikovaným hojením - kazuistika. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta