Bc. Veronika Blablová

Diplomová práce

Projekt založení studentského spolku zaměřeného na environmentální aktivity

Project of Establishing a Student Association on Environmental Activities
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na pochopení důležitosti environmentální osvěty a roli nestátních neziskových organizací v ochraně životního prostředí. Teoretickým základem je definování pojmů v kontextu s udržitelným rozvojem a environmentální politikou. Jsou zpracovány teoretické poznatky související s neziskovými organizacemi a založením zapsaného spolku. Cílem této diplomové práce je zpracovat projekt …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on understanding the importance of enlightenment in the area of environment and the role of non-governmental non-profit organizations in environmental protection. The theoretical basis is defining concepts in the context of sustainable development and environmental politics. In the thesis, theoretical findings on non-profit organizations and association establishment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Eliška Kozubíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Blablová, Veronika. Projekt založení studentského spolku zaměřeného na environmentální aktivity. Zlín, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj