Lenka Julinová

Bakalářská práce

Informovanost mužů o prevenci nádorového onemocnění tlustého střeva

Prevention Awarness of Colon Cancer Illness Among Male Population
Anotace:
Cíl: Cílem bakalářské práce bylo zjistit do jaké míry je mužská populace informována o prevenci nádorového onemocnění tlustého střeva. Metodika: V empirické části bakalářské práce byl sestaven nestandardizovaný dotazník, který poskytl údaje o míře informovanosti mužů o prevenci kolorektálního karcinomu. Průzkumný soubor byl tvořen 104 muži. Nejprve byla provedena pilotní studie a na jejím základě byl …více
Abstract:
Goal: The goal of this Bachelor Thesis was to determine to what extent is the male population informed about prevention of colon cancer. Methods: The empirical part of the thesis was compiled on a non - standardized questionnaire, which provided data on the awareness of men on the prevention of colorectal cancer. The researched sample consisted of 104 men. Firstly, a forerun study has been executed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2014
Zveřejnit od: 21. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Andrea Filová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Julinová, Lenka. Informovanost mužů o prevenci nádorového onemocnění tlustého střeva. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe