Theses 

Optimální marketingový a komunikační mix nízkonákladových leteckých společností – Mgr. Igor PETROVICS

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Igor PETROVICS

Diplomová práce

Optimální marketingový a komunikační mix nízkonákladových leteckých společností

Optimal marketing and communication mix for low-cost airlines.

Anotace: V práci jsem se pokusil navrhnout optimální marketingový a komunikační mix nízkoná-kladové letecké společnosti. K tomuto návrhu jsem dospěl pomocí analýzy leteckého trhu v České republice, analýzy cílové skupiny, analýzy mediálního chování leteckých společ-ností a ankety realizované na 134 respondentech, kteří v posledním roce alespoň jednou letěli.

Abstract: In my thesis my goal was to create the optimal marketing and communication proposal for a low-cost airline. This proposal was made based on an analysis of the aeronautics industry within the Czech Republic, target audience analysis, airline media behaviour analysis and on a survey of 134 respondents who flew at least once in the last year.

Klíčová slova: Letecká doprava, klasický letecký přepravce, nízkonákladový letecký pře-pravce, marketingový mix, komunikační mix, cílová skupina.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2009
  • Identifikátor: 10621

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: Ing. Radomila Soukalová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 27. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=10621 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Jak správně citovat práci

PETROVICS, Igor. Optimální marketingový a komunikační mix nízkonákladových leteckých společností. Zlín, 2009. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 22:15, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz