Martina ŠRÁMKOVÁ

Diplomová práce

Státní zastupitelství

The Prosecution
Anotace:
Diplomová práce pojednává o státním zastupitelství. Státní zastupitelství je jedním z orgánů veřejné moci, který nachází své zakotvení v Ústavě České republiky. Diplomová práce kriticky analyzuje a systematicky vyhodnocuje současnou podobu státního zastupitelství, identifikuje pozitivní a negativní momenty a vyvozuje z toho závěry pro přijetí nové právní úpravy postavení a organizace státního zastupitelství …více
Abstract:
The thesis deal with the prosecution. The prosecution is one of the public authorities, which is given by the Constitution of the Czech Republic. The thesis critically analyses and systematically evaluates the current form of the prosecution, identifies positive and negative aspects and draws conclusions for the adoption of new legislation on the status and organization of the prosecution. It is content …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Milan Tomeš

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠRÁMKOVÁ, Martina. Státní zastupitelství. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/