Bc. Lukáš Plojhar

Bakalářská práce

Analýza nákladů a optimalizace logistiky malých e-commerce subjektů jako rozhodující faktor profitability

Analysis and optimisation of logistics-related costs of small e-commerce entrepreneurs as profitability turning point
Anotace:
Tato práce se zabývá analýzou a optimalizací logistiky firmy podnikající v e-commerce segmentu. V teoretické části je popsána struktura e-commerce projektu a jsou kvantifikované současné ztráty vzniklé nepřevzetím vyexpedovaných zásilek z reálných dat referenčního tuzemského projektu. V praktické části je navrženo měřitelné řešení situace s popisem implementace. V práci je popsána tvorba aplikace a …více
Abstract:
This thesis describes the analysis and optimization process of logistics of an e-commerce company. The theoretical part describes the basic structure of an e-commerce project and quantifies current losses caused by undelivered parcels of a referential domestic project. A measurable solution and its implementation is proposed in the practical part. It delineates the entire development process and introduces …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedoucí: PaedDr. Renata Majovská, PhD.
  • Oponent: Ing. Vladimír Nulíček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma