Bc. Lukáš Plojhar

Bachelor's thesis

Analýza nákladů a optimalizace logistiky malých e-commerce subjektů jako rozhodující faktor profitability

Analysis and optimisation of logistics-related costs of small e-commerce entrepreneurs as profitability turning point
Abstract:
Tato práce se zabývá analýzou a optimalizací logistiky firmy podnikající v e-commerce segmentu. V teoretické části je popsána struktura e-commerce projektu a jsou kvantifikované současné ztráty vzniklé nepřevzetím vyexpedovaných zásilek z reálných dat referenčního tuzemského projektu. V praktické části je navrženo měřitelné řešení situace s popisem implementace. V práci je popsána tvorba aplikace a …more
Abstract:
This thesis describes the analysis and optimization process of logistics of an e-commerce company. The theoretical part describes the basic structure of an e-commerce project and quantifies current losses caused by undelivered parcels of a referential domestic project. A measurable solution and its implementation is proposed in the practical part. It delineates the entire development process and introduces …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2020
  • Supervisor: PaedDr. Renata Majovská, PhD.
  • Reader: Ing. Vladimír Nulíček, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic